NEWS EVENTS

วันที่ :                          2017-09-08

หัวข้อข่าว :                     เรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

หลักทรัพย์ :                    STAR

แหล่งข่าว :                     STAR

รายละเอียดแบบเต็ม :           

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องการเวก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ที่อยู่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร